tablosu

  1. Gülsüm-Umut

    Bebek Erkek Bebek Gelişim Tablosu

    Gelişim evresi her topluma göre farklılık göstermektedir. O yüzden her toplum kendi tablosunu kullanmalıdır. Ayrıca her toplum 25-30 yılda bir gelişim değişeceğinden (maddi durumlar, coğrafi değişiklikler, genetik değişiklikler vs.) kendi tablosunu güncellemeli.
  2. Gülsüm-Umut

    Bebek Kız Bebek Gelişim Tablosu

    Her milletin genetik özelliklerine göre, coğrafi özelliklere göre büyüme ve gelişme evresi farklılık gösterir. O yüzden her millet kendi toplumuna ait verilerden elde edilen tabloları kullanmalıdır. Ayrıca her millete ait büyüme gelişme evresi zaman içinde de farklılık gösterir. Bu yüzden bu...
Üst