zatürree

  1. Gülsüm-Umut

    Bebek Zatürree (Pnömoni)

    Çocukluk döneminde en çok ilk üç yıl içinde görülür ve genellikle ölümle sonuçlanır. Değişik türde zatürre mikrobu vardır. Tek vakada mikrop türünün saptanması güçtür. Zatürreenin cinsi ve seyri hakkında hastalık mikrobundan çok, çocuğun yaşı bir fikir verir. Bebeklerde, solunum ve kan yoluyla...
Üst