Neler Yeni

Bebek Forum - Bebek, Prematüre Bebek, Tüp Bebek, Doğum, Çocuk

Tüm özelliklerimize erişmek için şimdi bize katılın. Kayıt olduktan ve giriş yaptıktan sonra, konu oluşturabilir, mevcut konulara cevap gönderebilir, diğer üyelerinize itibar kazandırabilir, kendi özel mesajlaşma programınızı edinebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca hızlı ve tamamen ücretsiz, ne bekliyorsunuz?

Soru sorun

Forumdan Soru Sorun ve Yanıt Alın

Cevap

Soruları Cevaplayın ve Konunuzda Uzman Olun

Deneyimli Ebeveynler Sorularınızı Cevaplamaya Hazır

Deneyimli Ebeveynler Sorularınızı Cevaplamaya Hazır

Bebek İsimleri Kuranda Geçen Erkek İsimleri

Gülsüm-Umut

Bebek Forum Üyesi
Bebek Forum Üyesi
Katılım
29 Haz 2017
Mesajlar
361
En iyi cevaplar
0
Tepki puanı
61
Puanları
28
Yaş
40
Konum
Ankara
Web Sitesi
www.bebekforum.net.tr
Abdullah: Allah ın  Kulu
Abdulkadir : Değer, onur, şeref, kıymet, itibar, parlaklık, kudret sahibi, kuvvetli, güçlü anlamına gelir
Adem: Adam insan ve insanoğlu anlamına gelir
Adil : Doğruluk gösteren, doğru, eşit, adaletli davranan, Allah ın emrini hakkıyla uygulayan kimse anlamına gelir
Akif : Bir şeye sebat eden, her şey üzerinde azimle duran, sebatlı, kararlı ibadet eden, ibadetle uğraşan.
Ali : Türkiye de en çok kullanılan isimdir. 
Alim : Çok okumuş bilgin çok bilen.
Araf : Yüksek tepe
Arafat : Kaynaklardan alındığına göre hz. adem ve hz havva nın yeryüzüne indirildikten sonra ilk buluştukları dağ.
Asel : Arapça da bal manasına gelir.
Asım : Yasak yanına yaklaşılmayan, günahtan haramdan çekinen, iffetli namuslu.
Azer : Farsça kökenli bir kelimedir. Anlamı ateş.
Azim : Büyük, ulu, muhteşem, kuvvetli, derecesi yüksek, azmeden, azimli kararlı.
Azmi : Kasıt, niyetlilik, karar, azim sahibi.
Berk : Şimşek, pırıltı, kıvılcım
Beşir : Müjde getiren, müjde veren
Beytullah : Allah ın evi.
Burhan : Hüccet kanıt ispat.
Calüt : İsrail oğullarının düşmanıdır. Kuran da geçiyor diye verilmesi tavsiye edilmez.
Cebrail : İbranca kökenli Allah ın kulu anlamına gelir.
Davut : İbranca kökenli sevgili aziz anlamına gelir.
Ebrehe : Kabe ye saldıran ve Allah tarafından cezalandırılan azaba uğratılan kişi. Verilmesi tavsiye edilmez.
Ecir : Bir iş veya emek karşılığı verilen.
Ekrem : Çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık.
Elyesa : Kuran da bahsedilen bir peygamber.
Emin : Korkusuz, emniyette olan, inanan, güvenen güvenilir.
Emre : Aşık müptela, vurgun
Eyyup : Dönen pişman olan günahlarına tevbe eden
Fadl : iyilik fazilet ve erdemlilik anlamlarına gelir.
Firavun : Eski Mısır hükümdarı, ilahlık iddiası olan ve Allah tarafından çok büyük azaba çarptırılan, Ahirette de azabı kesin olarak vaad edilen kişi. Verilmesi kesinlikle tavsiye edilmez.
Furkan : İyi ve kötüyü ayırt eden. Kuran ın isimlerindendir.
Gaffar : Allah ın sıfatlarındandır. İsim olarak verilmesi doğru değildir. Abdülgaffar olarak verilebilir. ( Abd kul demektir) Gaffar ın kulu olarak olur.
Gafur : Allah ın isimlerindendir. Mağfiret eden, affeden, bağışlayan, örten.
Hafız : Muhafaza eden.
Hakkı : Doğruluk ve insaf sahibi.
Hakim : Hikmet sahibi, her şeye hükmeden, egemen olan
Halil : Sadık samimi dost
Halim : Sakin sessiz, yumuşak huylu 
Halis : Hilesiz, katkısız, saf, temiz, yalın
Haman : Firavun döneminde Firavun un yanında olan ve çok zengin kişi. Verilmemeli.
Hamdi : Allah ı övmek, Allah a şükretmek
Hamid : Hamdeden ve şükreden kul 
Hanif : Allah ın bir olduğuna inanan
Harun : Kuran da bahsedilen peygamberlerdendir.
Hasbi : isteyerek ve karşılık beklemeksizin bir şey yapma
Hasip : Hayır sahibi, eli açık, cömert
Hayati : Dirilik, canlılık
Hayr : İyi, faydalı ve yararlı
Hidayet : Doğru ve gerçek yol
Hikmet : hakimlik, bilgelik, sebep
Hüda : doğru yolu gösteren
İbrahim : Kuran da geçen peygamber
İdris : İlim ve fende ileri olan
ihsan : iyilik etme bağış yapma
İsra : Gece yolculuğu ve gönderme
İlyas : Kuran da geçen peygamber
İsa : Kuran da geçen peygamber
İshak : Hz ibrahim in  iki oğlundan biri
İslam : Allah a teslim olma, barış içinde olma
İsmail : Hz ibrahim in oğludur. Allah a itaatkar anlamına gelir
Kadir : Kuran ın indirildiği ve kuran da ayette geçen bin aydan daha hayırlı olan gece.
Kamil : bütün tam noksansız
Kazım : öfkesini, kinini, hırsını dizginleyen
Kerim : Kerem sahibi, bol veren, cömert
Kerem : iyilik cömertlik, şeref, bağış
Kuddus : temiz pak, hata ve gafletten uzak
Latif : Kendisinden hiçbir şeyin gizli kalmadığı, Allah ın isimlerindendir.
Lut : Peygamber ismi ve Kuran da geçen Homoseksüel olan bir kavmin ismi ayrıca göl ismi
Mahmud : Hamd olunmuş övülmeye layık
Mahzun : Hüzünlü duygulu
Malik : Sahip olan
Maruf : Herkesçe bilinen tanınmış meşhur
Mecid : Çok ulu, yüce şan ve şeref sahibi
Melik : Malik ve sahip olmak
Mercan : tropik ve ılık iklimlerde kırmızı kalker iskeletli hayvan
Metin : Metanetli sağlam dayanıklı güçlü
Mirsad : gözleme yeri
Muammer : ömrü uzun olan
Muhammed : tekrar tekrar övülmüş, Hz peygamberimizin isimlerindendir
Muharrem : Haram kılınmış, ay
Muhsin : İhsan eden, iyilik ve bağışta bulunan
Musa : Peygamber ismi
Musaddık : gerçekliğini ve geçerliliğini bildiren
Mustafa : Temizlenmiş, seçilmiş, güzide
Muttaki : Çekinen, Allah dan korkan
Mubin : İyiyi kötüden, hayrı şerden, doğruyu yanlıştan ayıran. Kuran ın isimlerindendir. Kitab-ı Mubin
Mükramin : İkram edilmiş
Mümin : İslam dinine inanmış ve yaşayan
Münir : Nurlandıran ışık veren
Müzemmil : Her hangi bir şeyle örtünmüş
Naim : Bolluk ve varlık içinde yaşayış
Nebi : Peygamber anlamına gelir
Necat : Kurtulma kurtuluş ve selamet anlamlarına gelir
Necmi : Yıldızla ilgili, yıldızlara ait anlamlarındadır
Nuh : Peygamber ismi
Nuri : nura ait nurla ilgili, aydınlık
Rağıp : Arzulu isteyen ve rabet eden
Rahim : Esirgeyen koruyan
Rahman : rahmet kelimesinden türemiş
Ramazan : Hicri (kameri) ayların dokuzuncusudur
Rauf : esirgeyen, acıyan çok merhamet eden  
Resul : Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi
Reşad : doğru ve hak yolda yürüyen
Reşid : iyi ve doğruyu seçebilme kapasitesine ulaşmış kişi
Rıdvan : Rıza, razı olma anlamına gelir
Sabri : sabırla ilgili
Sadık : samimi, sadakatli, doğru, gerçek
safa : üzüntü ve kederden uzak olma
Saffet : Saflık
Said : mübarek, kutlu uğurlu, sevap kazanmış
Salih : yarar, yakışır, elverişli, uygun
Samed : Hiç bir şeye muhtaç olmayan. Allah ın isimlerindendir. Tek başına kullanılması uygun değildir.
Samiri : İsrailoğullarından İneğe tapan kişi veya kabileye mensup kişi. 
Sefer : Bir yerden başka bir yere gitme
Selim : Kusuru ve noksanı olmayan, tehlikesiz zararsız
Sıddık : Çok doğru olan
Sıdk : Doğruluk, gerçeklik
Subhi : sabah vakti
Şakir : Şükreden
Şems : Güneş
Şuayb : Cemaat kabile, Medyen kavmine gönderilen peygamber
Taha : Sure ismi
Talut : israil oğullarına karşı savaşan şahıs
Tarık : yıldız
Tayyip : iyi hoş
Ümmet : din, cemaat, nesil
Vahhab : bağışlayan esirgeyen
Vahid :  bir tek yalnız
Vekil : Başkasının adına hareket eden
Veli : Dost arkadaş
Yahya : Zekeriyya peygamberin oğlu
Yakup : Hz Yusuf un babası ve peygamber
Yasin : Tam manası bilinmeyen ey insan anlamına geldiği düşünülen. Yasin suresinin ilk ayeti.
yunus : Balık cinsi, Kuranda geçen yunus balığının yuttuğu peygamber
Zeyd : 
Zekeriyya : Hz Meryem in bakımını üstlenmiş kişi
Ziya : aydınlık parlak
Zülküf : Yüce makam sahibi

Kaynak : Kuran-ı Kerim ve sözlüklerin anlamları için değişik sözlükler
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Üst