Kuranda Geçen Erkek İsimleri

Gülsüm-Umut

Üye
Üye
Emektar Üye
29 Haz 2017
343
35
28
39
Ankara
www.bebekforum.net.tr
#1
Abdullah: Allah ın  Kulu
Abdulkadir : Değer, onur, şeref, kıymet, itibar, parlaklık, kudret sahibi, kuvvetli, güçlü anlamına gelir
Adem: Adam insan ve insanoğlu anlamına gelir
Adil : Doğruluk gösteren, doğru, eşit, adaletli davranan, Allah ın emrini hakkıyla uygulayan kimse anlamına gelir
Akif : Bir şeye sebat eden, her şey üzerinde azimle duran, sebatlı, kararlı ibadet eden, ibadetle uğraşan.
Ali : Türkiye de en çok kullanılan isimdir. 
Alim : Çok okumuş bilgin çok bilen.
Araf : Yüksek tepe
Arafat : Kaynaklardan alındığına göre hz. adem ve hz havva nın yeryüzüne indirildikten sonra ilk buluştukları dağ.
Asel : Arapça da bal manasına gelir.
Asım : Yasak yanına yaklaşılmayan, günahtan haramdan çekinen, iffetli namuslu.
Azer : Farsça kökenli bir kelimedir. Anlamı ateş.
Azim : Büyük, ulu, muhteşem, kuvvetli, derecesi yüksek, azmeden, azimli kararlı.
Azmi : Kasıt, niyetlilik, karar, azim sahibi.
Berk : Şimşek, pırıltı, kıvılcım
Beşir : Müjde getiren, müjde veren
Beytullah : Allah ın evi.
Burhan : Hüccet kanıt ispat.
Calüt : İsrail oğullarının düşmanıdır. Kuran da geçiyor diye verilmesi tavsiye edilmez.
Cebrail : İbranca kökenli Allah ın kulu anlamına gelir.
Davut : İbranca kökenli sevgili aziz anlamına gelir.
Ebrehe : Kabe ye saldıran ve Allah tarafından cezalandırılan azaba uğratılan kişi. Verilmesi tavsiye edilmez.
Ecir : Bir iş veya emek karşılığı verilen.
Ekrem : Çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık.
Elyesa : Kuran da bahsedilen bir peygamber.
Emin : Korkusuz, emniyette olan, inanan, güvenen güvenilir.
Emre : Aşık müptela, vurgun
Eyyup : Dönen pişman olan günahlarına tevbe eden
Fadl : iyilik fazilet ve erdemlilik anlamlarına gelir.
Firavun : Eski Mısır hükümdarı, ilahlık iddiası olan ve Allah tarafından çok büyük azaba çarptırılan, Ahirette de azabı kesin olarak vaad edilen kişi. Verilmesi kesinlikle tavsiye edilmez.
Furkan : İyi ve kötüyü ayırt eden. Kuran ın isimlerindendir.
Gaffar : Allah ın sıfatlarındandır. İsim olarak verilmesi doğru değildir. Abdülgaffar olarak verilebilir. ( Abd kul demektir) Gaffar ın kulu olarak olur.
Gafur : Allah ın isimlerindendir. Mağfiret eden, affeden, bağışlayan, örten.
Hafız : Muhafaza eden.
Hakkı : Doğruluk ve insaf sahibi.
Hakim : Hikmet sahibi, her şeye hükmeden, egemen olan
Halil : Sadık samimi dost
Halim : Sakin sessiz, yumuşak huylu 
Halis : Hilesiz, katkısız, saf, temiz, yalın
Haman : Firavun döneminde Firavun un yanında olan ve çok zengin kişi. Verilmemeli.
Hamdi : Allah ı övmek, Allah a şükretmek
Hamid : Hamdeden ve şükreden kul 
Hanif : Allah ın bir olduğuna inanan
Harun : Kuran da bahsedilen peygamberlerdendir.
Hasbi : isteyerek ve karşılık beklemeksizin bir şey yapma
Hasip : Hayır sahibi, eli açık, cömert
Hayati : Dirilik, canlılık
Hayr : İyi, faydalı ve yararlı
Hidayet : Doğru ve gerçek yol
Hikmet : hakimlik, bilgelik, sebep
Hüda : doğru yolu gösteren
İbrahim : Kuran da geçen peygamber
İdris : İlim ve fende ileri olan
ihsan : iyilik etme bağış yapma
İsra : Gece yolculuğu ve gönderme
İlyas : Kuran da geçen peygamber
İsa : Kuran da geçen peygamber
İshak : Hz ibrahim in  iki oğlundan biri
İslam : Allah a teslim olma, barış içinde olma
İsmail : Hz ibrahim in oğludur. Allah a itaatkar anlamına gelir
Kadir : Kuran ın indirildiği ve kuran da ayette geçen bin aydan daha hayırlı olan gece.
Kamil : bütün tam noksansız
Kazım : öfkesini, kinini, hırsını dizginleyen
Kerim : Kerem sahibi, bol veren, cömert
Kerem : iyilik cömertlik, şeref, bağış
Kuddus : temiz pak, hata ve gafletten uzak
Latif : Kendisinden hiçbir şeyin gizli kalmadığı, Allah ın isimlerindendir.
Lut : Peygamber ismi ve Kuran da geçen Homoseksüel olan bir kavmin ismi ayrıca göl ismi
Mahmud : Hamd olunmuş övülmeye layık
Mahzun : Hüzünlü duygulu
Malik : Sahip olan
Maruf : Herkesçe bilinen tanınmış meşhur
Mecid : Çok ulu, yüce şan ve şeref sahibi
Melik : Malik ve sahip olmak
Mercan : tropik ve ılık iklimlerde kırmızı kalker iskeletli hayvan
Metin : Metanetli sağlam dayanıklı güçlü
Mirsad : gözleme yeri
Muammer : ömrü uzun olan
Muhammed : tekrar tekrar övülmüş, Hz peygamberimizin isimlerindendir
Muharrem : Haram kılınmış, ay
Muhsin : İhsan eden, iyilik ve bağışta bulunan
Musa : Peygamber ismi
Musaddık : gerçekliğini ve geçerliliğini bildiren
Mustafa : Temizlenmiş, seçilmiş, güzide
Muttaki : Çekinen, Allah dan korkan
Mubin : İyiyi kötüden, hayrı şerden, doğruyu yanlıştan ayıran. Kuran ın isimlerindendir. Kitab-ı Mubin
Mükramin : İkram edilmiş
Mümin : İslam dinine inanmış ve yaşayan
Münir : Nurlandıran ışık veren
Müzemmil : Her hangi bir şeyle örtünmüş
Naim : Bolluk ve varlık içinde yaşayış
Nebi : Peygamber anlamına gelir
Necat : Kurtulma kurtuluş ve selamet anlamlarına gelir
Necmi : Yıldızla ilgili, yıldızlara ait anlamlarındadır
Nuh : Peygamber ismi
Nuri : nura ait nurla ilgili, aydınlık
Rağıp : Arzulu isteyen ve rabet eden
Rahim : Esirgeyen koruyan
Rahman : rahmet kelimesinden türemiş
Ramazan : Hicri (kameri) ayların dokuzuncusudur
Rauf : esirgeyen, acıyan çok merhamet eden  
Resul : Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi
Reşad : doğru ve hak yolda yürüyen
Reşid : iyi ve doğruyu seçebilme kapasitesine ulaşmış kişi
Rıdvan : Rıza, razı olma anlamına gelir
Sabri : sabırla ilgili
Sadık : samimi, sadakatli, doğru, gerçek
safa : üzüntü ve kederden uzak olma
Saffet : Saflık
Said : mübarek, kutlu uğurlu, sevap kazanmış
Salih : yarar, yakışır, elverişli, uygun
Samed : Hiç bir şeye muhtaç olmayan. Allah ın isimlerindendir. Tek başına kullanılması uygun değildir.
Samiri : İsrailoğullarından İneğe tapan kişi veya kabileye mensup kişi. 
Sefer : Bir yerden başka bir yere gitme
Selim : Kusuru ve noksanı olmayan, tehlikesiz zararsız
Sıddık : Çok doğru olan
Sıdk : Doğruluk, gerçeklik
Subhi : sabah vakti
Şakir : Şükreden
Şems : Güneş
Şuayb : Cemaat kabile, Medyen kavmine gönderilen peygamber
Taha : Sure ismi
Talut : israil oğullarına karşı savaşan şahıs
Tarık : yıldız
Tayyip : iyi hoş
Ümmet : din, cemaat, nesil
Vahhab : bağışlayan esirgeyen
Vahid :  bir tek yalnız
Vekil : Başkasının adına hareket eden
Veli : Dost arkadaş
Yahya : Zekeriyya peygamberin oğlu
Yakup : Hz Yusuf un babası ve peygamber
Yasin : Tam manası bilinmeyen ey insan anlamına geldiği düşünülen. Yasin suresinin ilk ayeti.
yunus : Balık cinsi, Kuranda geçen yunus balığının yuttuğu peygamber
Zeyd : 
Zekeriyya : Hz Meryem in bakımını üstlenmiş kişi
Ziya : aydınlık parlak
Zülküf : Yüce makam sahibi

Kaynak : Kuran-ı Kerim ve sözlüklerin anlamları için değişik sözlükler
 

Facebook Sayfamız