özellik

  1. Gülsüm-Umut

    Prematüre Bebek Prematüre Bebeklerin Genel Özellikleri

    Prematüre Bebek normal bebekten farklıdır. Prematüre bebek normal gelişim aşamasını tam olarak tamamlayamadan doğduğu için normal bebeklere oranla farklı olması normaldir. 1- Uyku : Prematüre bebek ilk dönemlerinde günde 15-22 saat aralığında uyur. Bu durum normal bebeğe göre çok fazladır...
  2. Gülsüm-Umut

    Çocuk 3 - 6 Yaş Arası Çocukların Gelişim Özellikleri

    3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş aralığı çocuğun kişiliğinin ana hatlarının oluşması sebebiyle önemli bir yaş dilimidir. Bundan dolayı bu dönemdeki çocukların yaş özelliklerini bilmek ve bu özelliklere uygun davranışlarda bulunmak çocuğun sağlıklı gelişimine önemli katkıda...
Üst